teaser
1.ถ่ายรูปเบื้องต้นถึงระดับกลาง DSLR,Mirrorless
2.การปรับแต่งภาพด้วย RAW File และเทคนิคยอดนิยมบน Photoshop
3.ถ่ายภาพ Portrait
4.ถ่ายภาพสินค้า พระเครื่องและจิวเวอรี่
5.ถ่ายภาพด้วยไฟ Studio
6.ถ่ายภาพด้วยแฟลชแยก
7.จัดอบรมและเป็นวิทยากร อบรมถ่ายภาพทั้งกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

1. คอร์สเรียนถ่ายภาพเบื้องต้นถึงระดับกลางด้วยกล้อง Mirrorless และ DSLR

ตากล้อง Mirrorless-DSLR: เปิดหลักสูตรคอร์สเรียนถ่ายรูปเบื้องต้นถึงระดับกลาง (ภาคเน้นฝึกปฏิบัติ) เหมาะสำหรับผู้เรียนถ่ายรูปทุกกลุ่มเริ่มตั้งแต่ระดับเริ่มต้น โดยทางทีมงาน ตากล้อง Mirrorless-DSLR จัดเนื้อหาเพื่อมุ่งเน้นให้รู้จักการตั้งค่าที่ถูกต้องสำหรับการถ่ายรูปในสถานการการณ์ต่างๆ เรียนรู้ฟังก์ชันต่างๆที่อยู่ในกล้องแต่ละรุ่น ทั้ง Mirrorless และ DSLR แต่ละรุ่น การถ่ายรูปโดยการใช้งานโหมดต่างๆ อย่าง M, P, S, A (M, P, TV, AV สำหรับกล้อง Canon) ภาพหน้าชัดหลังเบลอ การชดเชยแสง การวัดแสง และ White Balance โดยกำหนดผู้เรียนในแต่ละรอบจำนวนไม่มาก เพื่อให้ได้ทดลองถ่ายรูปและฝึกปฏิบัติในแต่ละหัวข้ออย่างใกล้ชิดกับอาจารย์ผู้สอน และแต่ละเนื้อหาจะมีอุปกรณ์ประกอบการเรียนให้ทำการฝึกถ่ายจริงตลอดเนื้อหา

ราคา 1,900 บาท

2. คอร์สเรียนตกแต่งภาพด้วย RAW File และเทคนิคตกแต่งภาพที่นิยมใช้งานบน Photoshop

ตากล้อง Mirrorless-DSLR: เปิดหลักสูตรคอร์สเรียนตกแต่งรูปภาพจากกล้อง Mirrorless และ DSLR ซึ่งเป็นกล้องประเภทที่สามารถเลือกกำหนดคุณภาพจากการถ่ายรูป ออกมาในรูปแบบ RAW File ซึ่งเป็นไฟล์รูปภาพคุณภาพสูงที่เหมาะกับการนำมาปรับแต่งให้ดีขึ้นในภายหลัง ผ่านเครื่องมือจัดการ RAW File ที่นิยม ซึ่งทางทีมงานตากล้อง Mirrorless-DSLR ได้รวบรวมเทคนิคที่นิยมและรวดเร็ว ที่ใช้ในการตกแต่งรูปภาพผ่านเครื่องมือ Photoshop เช่น การปรับสีผิวของนางแบบ การทำให้หน้าเนียนใสแบบรวดเร็ว การจัดการสีของฉากหลังแบบต่างๆ เทคนิคการไดคัดรูปคน การปรับแต่งสีและแสงให้พอเหมาะในแต่ละรูป เป็นตัน

ราคา 1,900 บาท

3. คอร์สเรียนถ่ายภาพ Portrait (ถ่ายนอกสถานที่และมีนางแบบ)

ตากล้อง Mirrorless-DSLR: เปิดหลักสูตรคอร์สเรียนถ่ายภาพ Portrait สำหรับถ่ายรูปบุคคล แบบนอกสถานที่ ซึ่งเป็นคอร์สที่ต่อยอดจาก คอร์สเรียนถ่ายภาพเบื้องต้น ถึงระดับกลางด้วยกล้อง Mirrorless และ DSLR โดยออกไปถ่ายรูปกันนอกสถานที่ อาทิเช่น ที่สวนรถไฟพร้อมกับนางแบบ ที่ทางตากล้อง Mirrorless-DSLR จัดเตรียมให้ โดยเนื้อหาการเรียนมุ่งเน้นการถ่ายรูปบุคคลแบบ Outdoor ซึ่งประกอบด้วย การตั้งค่าต่างๆที่ถูกต้องสำหรับการถ่ายรูปในสภาพแสงแบบต่างๆ การชดเชยแสง วัดแสงกับสถานการณ์จริง การจัดองค์ประกอบภาพสำหรับภาพบุคคล การเลือกฉากที่เหมาะสม การละลายฉากหลัง การถ่ายรูปโดยมีฉากหลังเป็นโบเก้ และ Portrait Rim Light เป็นต้น

ราคา 2,500 บาท

4. คอร์สเรียนการถ่ายภาพ สินค้าต่างๆ การถ่ายภาพจิวเวอรี่ การถ่ายภาพพระเครื่อง การถ่ายภาพอาหาร

ตากล้อง Mirrorless-DSLR: เปิดหลักสูตรคอร์สเรียนการถ่ายรูปสินค้าต่างๆ (เช่น เสื้อผ้า กระเป๋า เครื่องสำอางค์ แว่นตา) การถ่ายรูปจิวเวอรี่ การถ่ายรูปพระเครื่อง โดยทางทีมงานตากล้อง Mirrorless-DSLR จัดเนื่อหาการเรียนออกเป็น 2 ส่วนคือ 1. เรียนรู้การจัดการควบคุมและตั้งค่ากล้องที่ถูกต้องสำหรับการถ่ายรูปสินค้า ซึ่งเป็นการเรียนให้รู้จักการใช้งานค่าและปุ่มต่างๆ เพื่อถ่ายรูปได้อย่างถูกต้องก่อน (เช่น การโฟกัส, ISO, SPEED, F, การวัดแสง, การชดเชยแสง, White Balance ) 2. เรียนถ่ายภาพจริงกับสินค้าที่ต้องการ โดยการจัดไฟช่วย และการตั้งค่าที่ถูกต้องสำหรับการถ่ายรูปสินค้า เพื่อแก้ปัญหา ภาพสินค้าแล้วมืดมีเงาเยอะ ถ่ายแล้วสีของฉากหลังไม่ได้สีขาว ถ่ายรูปวัตถุที่มีเงาสะท้อนให้ออกมาสวย ถ่ายสินค้าแล้วได้สีไม่ตรงกับตัวสินค้า ลักษณะการจัดวางสินค้าที่ถูกต้อง และรู้จักอุปกรณ์เพิ่มเติมที่ต้องมี เพื่อช่วยในการถ่ายรูปสินค้าในแต่ละแบบ

ราคา 2,900 บาท

5. คอร์สเรียนถ่ายภาพด้วยไฟ Studio (มีนางแบบ)

ตากล้อง Mirrorless-DSLR: เปิดหลักสูตรคอร์สเรียนถ่ายภาพด้วยไฟสตูดิโอ สำหรับถ่ายรูปบุคคล (หรืออื่นๆ เช่น ถ่ายรูปสินค้า ถ่ายรูปอาหาร) ซึ่งเป็นคอร์สที่ต่อยอดจาก คอร์สเรียนถ่ายภาพเบื้องต้น ถึงระดับกลางด้วยกล้อง Mirrorless และ DSLR ซึ่งเน้นการใช้งานหมวด M ร่วมกับการใช้ไฟสตูดิโอถ่ายภาพกับนางแบบ ที่ทางตากล้อง Mirrorless-DSLR จัดเตรียมให้ โดยเนื้อหาการเรียนประกอบด้วย การตั้งค่าต่างๆที่ถูกต้องโดยใช้หมวด M เมื่อมีแฟลชเข้ามาเกี่ยวข้อง รู้จักอุปกรณืต่างๆที่เกี่ยวกับไฟสตูดิโอ การจัดตำแหน่งไฟแบบต่างๆ การตั้งค่าไฟแฟลชสตูดิโอกับฉากสีต่างๆ เป็นต้น

ราคา 2,500 บาท

6. คอร์สเรียนถ่ายภาพด้วยแฟลชแยก (ถ่ายนอกสถานทีช่วงกลางคืนและมีนางแบบ)

ตากล้อง Mirrorless-DSLR: เปิดหลักสูตรคอร์สเรียนถ่ายภาพด้วยแฟลชแยก สำหรับถ่ายรูปบุคคล แบบนอกสถานที่ ซึ่งเป็นคอร์สที่ต่อยอดจาก คอร์สเรียนถ่ายภาพเบื้องต้น ถึงระดับกลางด้วยกล้อง Mirrorless และ DSLR โดยเน้นการใช้งานหมวด M ร่วมกับการใช้แฟลชแยก โดยออกไปถ่ายรูปกันนอกสถานที่กลางคืน อาทิเช่น ที่ลานน้ำพุหน้าห้าง Paragon หรือ เอเชียทีค กับนางแบบที่ทางตากล้อง Mirrorless-DSLR จัดเตรียมให้ โดยเนื้อหาการเรียนมุ่งเน้นการถ่ายรูปบุคคลแบบ Outdoor กลางคืน ซึ่งประกอบด้วย การตั้งค่าต่างๆที่ถูกต้องสำหรับการถ่ายรูปกลางคืนในสภาพแสงแบบต่างๆ การวัดแสงกับสถานการณ์จริง การใช้งานแฟลชแบบ การจัดองค์ประกอบภาพสำหรับภาพบุคคล การถ่ายรูปโดยมีฉากหลังเป็นโบเก้จากแสงไฟ เป็นต้น

ราคา 2,000 บาท